Cyfres 10K Healthspan Wales

Rasys eiconig mewn pedwar lleoliad unigryw

Mae Cyfres 10K Healthspan Wales yn gyfres gyffrous o rasys ffordd 10K mewn pedwar lleoliad unigryw yn ne Cymru, wedi’u cyflenwi gan R4W.

Cynhelir y pedair ras mewn partneriaeth â Healthspan, prif gyflenwr fitaminau ac atchwanegiadau uniongyrchol y DU. Nod y berthynas hon yw pwysleisio egwyddorion cadw’n egnïol, bwyta’n dda a bod yn gadarnhaol i’r rhai sydd am wella eu lles. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael y cyfle i ymgysylltu â Healthspan ac yn cael mynediad at gynigion cynnyrch ac at gynnwys iechyd a lles arbennig cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

Mae’r gyfres yn cynnwys:

Ras Bae Caerdydd Brecon Carreg (22 Mai 2022)
10K Rhithiol R4W (Mehefin 2022)
10K Porthcawl Healthspan (3 Gorffennaf 2022)
10K Ynys y Barri ABP (7 Awst 2022)
10K Casnewydd Cymru ABP (23 Hydref 2022)

Tocynnau aml-ddigwyddiad

Gall y rhai sydd â diddordeb cymryd rhan mewn dwy ras neu fwy yn y gyfres fanteisio ar ein tocynnau aml-ddigwyddiad.

Mae’r rhain yn rhoi lle i chi mewn dwy, dair neu bob un o bedair ras y gyfres a pho fwyaf o rasys rydych chi’n ymrwymo iddynt, y mwyaf yw’r gostyngiad. Mae 1,000 o leoedd wedi’u cadw ym mhob ras ar gyfer pobl â thocynnau aml-ddigwyddiad. Gallwch chi weld faint sydd ar ôl neu gofrestru isod.

Pan fyddant wedi gwerthu allan, tarwch olwg ar wefannau’r rasys i weld a oes lleoedd unigol yn dal ar gael.

 • TOCYN TYMOR £88

  Cofrestrwch am bedwar digwyddiad byw a mynediad i 10K Rhithiol R4W, i arbed £23

  Wedi Gwerthu Allan
 • PAS PEDWAR DIGWYDDIAD £80 £80

  Cofrestrwch am bedwar digwyddiad byw ac arbed £21

  Wedi Gwerthu Allan
 • PAS TRI DIGWYDDIAD + RAS RHITHIOL £71

  Cofrestrwch am unrhyw dri digwyddiad byw a 10K Rhithiol R4W, i arbed i fyny at £15

  Wedi Gwerthu Allan
 • PAS TRI DIGWYDDIAD £63

  Cofrestrwch am unrhyw dri digwyddiad byw i arbed fyny at £13

  Wedi Gwerthu Allan
 • PAS DAU DDIGWYDDIAD + RAS RHITHIOL £52

  Cofrestrwch am unrhyw dau ddigwyddiad byw a Ras Rhithiol R4W i arbed fyny at £9

  Wedi Gwerthu Allan
 • PAS DAU DDIGWYDDIAD £44

  Cofrestrwch am unrhyw dau ddigwyddiad byw i arbed fyny at £7

  Cofrestru Nawr

*Sylwch y bydd ACTIVE, sy’n rheoli ein llwyfan cofrestru ar-lein, yn codi ffi weinyddol na ellir ei had-dalu ar ben eich ffi gofrestru.

Does dim modd trosglwyddo tocynnau aml-ddigwyddiad a dim ond unigolion sy’n gallu eu prynu.

Eitemau i Orffenwyr

Bydd eitemau i orffenwyr, fel medalau a chrysau t, yn cael eu dylunio gyda’r gyfres mewn golwg.

Bydd set unigryw o fedalau pleth, bob un yn dangos un o dirnodau eiconig pob lleoliad, ar gael ym mhob ras – perffaith i’r rhai sy’n awyddus i herio eu hunain i gwblhau pob ras mewn un flwyddyn a chasglu cofrodd werth chweil.

Gwobrau Ariannol

Bydd athletwyr yn cael sgôr gan ddefnyddio amser cronnus eu tri pherfformiad gorau. Dyma yw’r gwobrau ariannol ar gyfer y gyfres gyfan:

2022 TBC

1af – £300

2il – £200

3ydd – £100

4ydd – £75

5ed – £50

Awgrymiadau Hyfforddi gan Iwan Thomas

Mae Iwan Thomas wedi ennill medalau Ewropeaidd, Byd, y Gymanwlad ac Olympaidd, ac mae’n llysgennad Healthspan.

Mae i’w weld yn rheolaidd mewn digwyddiadau fel 10K Healthspan Porthcawl a 10K Ynys y Barri ABP.

Tarwch olwg ar rai o’i awgrymiadau hyfforddi a’i gyngor isod.