Carys Bowen

Carys Bowen

Dramodydd talentog a dynwaredwr o’r safon uchaf. Pennaeth sbri a brwdfrydedd.