Carys Jones

Carys Jones

Dramodydd talentog a dynwaredwr o’r safon uchaf. Pennaeth sbri a brwdfrydedd.