James Candy

James Candy

Un selog am ffasiwn sydd naill ai yng nghampfa’r clwb rygbi yn codi pwysau neu’n ceisio cadw’n gynnes mewn stadiwm bêl-droed.