PENCAMPWRIAETH HANNER MARATHON Y GYMANWLAD

PENCAMPWRIAETH HANNER MARATHON Y GYMANWLAD

I gyd-fynd â’r ffaith ei bod hi’n 60 mlynedd ers i Gymru gynnal Gemau’r Ymerodraeth yng Nghaerdydd, cynhaliodd Hanner Marathon Caerdydd Bencampwriaeth Hanner Marathon gyntaf y Gymanwlad yn 2018, gan groesawu timau o bob cwr o’r byd gan gynwys Kenya, Uganda, Awstralia a Seland Newydd.

Athletwyr Awstralia ac Uganda gipiodd y rhan fwyaf o’r gwobrau. Curodd Jack Rayner o Awstralia yr athletwyr o Uganda a Kenya mewn perfformiad bythgofiadwy i ennill y ras i ddynion. Rhedodd y ras mewn 61:01, gan guro ei amser gorau’n racs.