Ein Digwyddiadau

Lleoliadau a chyrsiau eiconig. Profiad diguro yn y digwyddiadau

27 Mawrth 2022
Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd

Mae Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd wedi tyfu i fod yn un o’r rasys ffordd mwyaf cyffrous a phoblogaidd yn Ewrop. Hwn yw’r ail hanner marathon mwyaf yn y DU a dyma’r digwyddiad mwyaf yng Nghymru o ran cyfranogiad torfol a chodi arian ar ran elusennau amrywiol.

Llwybrau godidog ac awyrgylch cyffrous yn y lleoliadau ar draws De Cymru drwy gydol y flwyddyn

Mwy o Wybodaeth Tocynnau aml-ddigwyddiad ar gael

DIGWYDDIADAU O SAFON FYD-EANG

Mae gennym hanes balch o gyflenwi digwyddiadau o safon fyd-eang ar draws nifer o gampau.

Rydyn ni wedi cynnig yn llwyddiannus am nifer o ddigwyddiadau Pencampwriaeth a’u cyflenwi’n llwyddiannus.