Ein Digwyddiadau

Lleoliadau a chyrsiau eiconig. Profiad diguro yn y digwyddiadau

Picture of runners at the Cardiff Half Marathon
02 Hydref 2022
Hanner Marathon Caerdydd

Mae Hanner Marathon Caerdydd wedi tyfu i fod yn un o’r rasys ffordd mwyaf cyffrous a phoblogaidd yn Ewrop. Hwn yw’r ail hanner marathon mwyaf yn y DU a dyma’r digwyddiad mwyaf yng Nghymru o ran cyfranogiad torfol a chodi arian ar ran elusennau amrywiol.

DIGWYDDIADAU O SAFON FYD-EANG

Mae gennym hanes balch o gyflenwi digwyddiadau o safon fyd-eang ar draws nifer o gampau.

Rydyn ni wedi cynnig yn llwyddiannus am nifer o ddigwyddiadau Pencampwriaeth a’u cyflenwi’n llwyddiannus.