Gwirfoddoli

Does dim rhaid i chi redeg i fod yn rhan o rai o’r digwyddiadau cyfranogiad torfol mwyaf yng Nghymru!

Mae ein gwirfoddolwyr, yr ‘Extra Milers’, yn chwarae rôl hollbwysig yn sicrhau llwyddiant diwrnodau rasys Run 4 Wales. Does dim angen unrhyw sgiliau arbennig arnoch chi i ymuno â’n tîm o wirfoddolwyr, dim ond bod yn ddibynadwy, yn hyblyg ac yn hynod o frwdfrydig!

Eisiau mwy o wybodaeth am fod yn wirfoddolwr? Cysylltwch â Carys, ein Rheolwr Gwirfoddoli, ar volunteers@run4wales.org, neu gofrestru isod.

Bydd gwirfoddolwyr yn cael gwisg, egwyliau, bwyd a diod, hyfforddiant gan oruchwyliwr, a’r cymorth a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu rôl.

Mae gwirfoddoli’n ffordd wych o brofi awyrgylch drydanol diwrnod ras, o gael hwyl a gwneud ffrindiau, ac o wella eich CV. Os ydych chi’n grŵp ieuenctid neu gymunedol lleol a allai fod â diddordeb cymryd rhan yn ein digwyddiadau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi!

*SYLWCH: Rhaid bod dros 14 oed i wirfoddoli. Rhaid i bawb rhwng 14 a 17 oed gael ffurflen caniatâd rhieni wedi’i llenwi, a bod yng nghwmni rhywun dros 18 oed pan fyddant yn gwirfoddoli (wedi’i gytuno gan riant/gwarcheidwad) **

Sut beth yw gwirfoddoli?

Gwyliwch y fideo hwn a gafodd ei ffilmio yn Hanner Marathon y Byd yn 2016 i gael mwy o wybodaeth am wirfoddoli:

Gwirfoddoli yn Nigwyddiadau Run 4 Wales

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Carys: volunteers@run4wales.org / 02921 660 790

Cofiwch ymuno â’n grŵp Facebook, lle gallwch chi gymdeithasu ag aelodau eraill o dîm yr Extra Milers cyn diwrnod y ras.

Wedi gwirfoddoli gyda ni o’r blaen? Edrychwch ar ein halbymau lluniau ar Flickr i weld lluniau o ddiwrnodau rasys!