Y Gymraeg

Rydyn ni’n Gymry balch yn R4W ac yn credu bod yr iaith yn ased gwerth ei dathlu. Mae ystyried a chynnwys y Gymraeg ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud yn ein helpu i greu digwyddiadau ag ymdeimlad unigryw o hunaniaeth, balchder a diwylliant.

Gan weithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg, dyma Gynnig Cymraeg R4W:


Dathlu’r Gymraeg

Rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg i wella’r ddarpariaeth Gymraeg yn ein digwyddiadau. Cafodd hyn ei ddathlu fel rhan o’r ymgyrch #100kRheswm: