ERTHYGLAU HYFFORDDI

Awgrymiadau hyfforddi ar gyfer 5K gan Steve Brace, yr athletwr Olympaidd o Gymru

Mae Steve Brace yn gyn-redwr pellter hir o Ben-y-bont ar Ogwr. Mae wedi cynrychioli Prydain ym marathon y dynion yn y Gemau Olympaidd yn 1992 ac 1996, ac wedi ennill Marathon Paris a Marathon Berlin. Ei amser gorau yw 2:10:35 (Marathon Houston 1996). Bellach mae Steve yn Gyfarwyddwr Cyflenwi Digwyddiadau yn R4W ac yn Gyfarwyddwr Rasys fel Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd a Marathon Casnewydd Cymru ABP.

Ym mis Hydref 2020, fel rhan o’r digwyddiad ‘Curo Steve‘ rhithiol, rhannodd y rhedwr Olympaidd rywfaint o awgrymiadau i’r rhai sy’n hyfforddi ar gyfer 5K: