Cwrdd â’r Tîm

Dewch i gwrdd â’r tîm sy’n gyfrifol am ddigwyddiadau fel Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd, Marathon Casnewydd Cymru ABP, a Chyfres 10K Healthspan Cymru.

Alex Donald

RHEOLWR DIGWYDDIADAU A RASYS ELÎT

Gallu dibynnu arno am ei farn onest, ond nid am wybod ble mae ei allweddi.  

Mwyaf tebygol i: Ysgrifennu llyfr am ei fywyd.

Annabelle Mason

RHEOLWR PARTNERIAETHAU

Wrth ei bodd yn trafod senarios a syniadau newydd. Hoffi nofel gyfnod dda. Rhannu penblwydd â Brenin Henry’r VIII.

Mwyaf tebygol i: Ddweud wrthych chi ei bod hi’n dod o Sir Benfro.

Bethan Potts

RHEOLWR PARTNERIAETHAU

Gwybodaeth helaeth am bopeth Disney a thalent gudd – hwla-hwpio.

Mwyaf tebygol i: Fod yn trefnu cypyrddau’r swyddfa.

Bethan Skuse

CYNORTHWYYDD GWASANAETHAU I CWSMERIAID

Caru siocled a sbaniels. Credu’n gryf yn Sion Corn.

Mwyaf tebygol i: Wylio pennod ar ôl pennod o sioeau ITVBe.

Carys Bowen

RHEOLWR GWIRFODDOLI

Dramodydd talentog a dynwaredwr o’r safon uchaf. Pennaeth sbri a brwdfrydedd.

Mwyaf tebygol i: Ysgrifennu a serennu yn sioe gerdd Run 4 Wales.

Dave Vickery

YMGYNGHORYDD CYLLID

Dilynwr y bêl gron a ffan ‘cyfrinachol’ o ddisgo – Disco Dave i bawb.  

Mwyaf tebygol i: Gael ei ganfod mewn parti Nadolig.

Deborah Powell

CYFARWYDDWR MASNACHOL

Wrth ei bodd ar gŵn ac yn berchennog balch o baun.

Mwyaf tebygol i: Anfon e-byst am 3 y bore!

Gareth Ludkin

RHEOLWR CYNYRCHIADAU

Reidio beics, snob cerddoriaeth a chefnogwr y bobl gyffredin.

Mwyaf tebygol i: Gadwyno ei hun i goeden.

James Candy

SWYDDOG Y WASG

Un selog am ffasiwn sydd naill ai yng nghampfa’r clwb rygbi yn codi pwysau neu’n ceisio cadw’n gynnes mewn stadiwm bêl-droed.    

Mwyaf tebygol i: Gerdded y ‘catwalk’ yn Wythnos Ffasiwn Llundain.

Lee Treadwell

RHEOLWR MARCHNATA

Beiciwr, rhedwr a nofiwr – os yw’r tywydd yn deg. Yn aml yn mynd ar wyliau nad yw’n syniad neb arall o wyliau…

Mwyaf tebygol i: Ddisgyn i gysgu ar y llawr dawnsio.

Maria Waldron

GWASANAETHAU I GWSMERIAID A PHARTNERIAETHAU

Un dda am ddatrys problemau yn y swyddfa, a snob coffi heb ymddiheuriad.

Mwyaf tebygol i: Agor gwely a brecwast yn yr Eidal

Matt Newman

PRIF WEITHREDWR

Alumni Ysgol Millfield a Phrifysgol Abertawe (ar gyfer y rygbi’n bennaf). Dawn dweud, dechreuwr partis a ffan o Partridge heb unrhyw gywilydd.  

Mwyaf tebygol i: Ddweud ‘jôcs dad’ sâl.

Naomi Warner

RHEOLWR DIGWYDDIADAU

Caru te mintys poeth, bywyd y môr ac Iolo Williams.

Mwyaf tebygol i: Ddod o hyd i fargen go iawn i chi.

Rachel Madge

RHEOLWR DIGWYDDIADAU

Brenhines sgyrsiau codi calon. I’w gweld ar gadair yn gweddi ‘gwenwch’ yn aml, a dyna pam mai prif ffotograffydd yw ei theitl answyddogol.

Mwyaf tebygol i: Ddod â chacennau i gyfarfod.

Rebecca Marley

SWYDDOG CYLLID GWEITHREDOL

Balerina’r swyddfa. Ddim yn anghyfarwydd â bod ar ei thraed tan 3am yn gwylio pennod ar ôl pennod o sioeau realiti.

Mwyaf tebygol i: Fynd ar Strictly Come Dancing.

Steve Brace

PENNAETH CYFLENWI DIGWYDDIADAU

Halen y ddaear, Wedi cystadlu yn y Gemau Olympaidd ddwywaith. Hoff o fisgedi custard creams a brechdanau wy ‘di ffrio a siytni mango.

Mwyaf tebygol i: Fod yn meddwl am y peth nesaf i’w wneud yn yr ardd.

Stuart Fagg

SWYDDOG MARCHNATA

Awdur straeon athrylithgar. Wedi hitio pêl griced i ardd Paul McCartney unwaith.

Mwyaf tebygol i: Serennu yn y sioe gerdd Jesus Christ Superstar.

Tom Birkhead

CYNORTHWYYDD GWEITHREDIADAU

Adnabyddus am wario arian Gareth ac am smalio bod yn gerddwr brwd. Mae ganddo ffrind eithaf enwog…

Mwyaf tebygol i: Gael ei gamgymryd am Ron Weasley.

Vici Williams

RHEOLWR PARTNERIAETHAU

Pobydd o fri sy’n cadw’r White Company mewn busnes.

Mwyaf tebygol i: Weld a yw Michael Phelps yn ddiguro go iawn!

Os yw ein gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch rhai chi a’ch bod yn credu y byddech yn ychwanegiad da i’r tîm uchod, dewch i ddysgu mwy am weithio yma.