Llwybrau Brenhinol Cymru

Llwybrau Brenhinol Cymru

Cyfres o ddigwyddiadau rhedeg llwybrau a gyflenwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, a wnaeth eu cynnwys yn ei Gŵyl Wanwyn boblogaidd. Roedd cyrsiau hanner marathon, 10K a 3K trawiadol yn cynnwys y dyffrynnoedd, y caeau, y llwybrau coetir a’r goedwigaeth odidog o amgylch Maes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt. Cynhaliwyd y digwyddiad rhwng 2015 a 2017 ac roedd yn gartref i Bencampwriaeth Rhedeg Llwybrau Cymru a Phencampwriaeth Rhedeg Llwybrau Rhyngranbarthol Cymru.