Alex Donald

Alex Donald

Gallu dibynnu arno am ei farn onest, ond nid am wybod ble mae ei allweddi.