Hattie Jardine

Hattie Jardine

Unigolyn soffistigedig sy’n gaeth i siopa sydd â gwybodaeth helaeth am bob dim sydd i wneud ag enwogion.