Rachel Madge

Rachel Madge

Brenhines sgyrsiau codi calon. I’w gweld ar gadair yn gweddi ‘gwenwch’ yn aml, a dyna pam mai prif ffotograffydd yw ei theitl answyddogol.