Steve Brace

Steve Brace

Halen y ddaear, Wedi cystadlu yn y Gemau Olympaidd ddwywaith. Hoff o fisgedi custard creams a brechdanau wy ‘di ffrio a siytni mango.