PENCAMPWRIAETH RHEDEG LLWYBRAU’R BYD YR IAU

PENCAMPWRIAETH RHEDEG LLWYBRAU’R BYD YR IAU

Un o’r digwyddiadau rhedeg llwybrau enwocaf i gael eu cynnal yn y DU, gyda dros 150 o athletwyr o 20 gwlad yn dod i GYmru am ŵyl rhedeg llwybrau â naws ryngwladol iddi.

Roedd cwrs 75km anodd o lwybrau coedwig a chefn gwlad mynyddig yn wynebu’r cystadleuwyr yn Nyffryn Conwy a Choedwig Gwydyr – lleoliad godidog. Roedd y digwyddiadau agored ac iau yn cyd-redeg.

Hwn oedd y Pencampwriaeth Byd cyntaf ym myd athletau i gael ei chynnal yng Nghymru, gan baratoi’r ffordd ar gyfer digwyddiadau uchel eu proffil o safon fyd-eang yn y dyfodol.