SUPERHALFS

SUPERHALFS

Bellach, mae Hanner Marathon Caerdydd yn rhan o’r SuperHalfs – cyfres ryngwladol newydd o rasys hanner marathon blaenllaw, gan gynnwys rasys yn Lisbon, Prague, Copenhagen, Caerdydd a Valencia.

Pum dinas hyfryd. Pum ras anhygoel. Un taith ryfeddol. Er hwyl rhedeg. Er cyffro teithio. A’r llawenydd o allu dweud ‘Dwi wedi ei wneud e!’

Mae’n rhoi cyfle unigryw i selogion rhedeg ymgymryd â’u hantur rhedeg eu hunain a chael gwobrau am eu hymdrechion, gyda buddion arbennig a gwobrau gan gynnwys e-stampiau mewn rhith-basbort a SuperMedal am gwblhau’r gyfres o fewn 36 mis.

Mae’r rasys wedi cael eu dewis ar sail eu hansawdd, eu poblogrwydd, eu lleoliad a’u hymrwymiad i gynaliadwyedd. Mae gan bob un label Aur World Athletics.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.superhalfs.com.