Digwyddiadau Rhithiol

01 Mai 2021
Marathon Rhithiol Casnewydd Cymru

Bydd mwy o bobl nag erioed yn gallu mwynhau’r marathon ac ennill eu medal eu hunain am orffen y marathon. I’r rheini sy’n awchu am y gorfoledd o gyflawni marathon yn y dyfodol, byddwch hyd yn oed yn ennill disgownt arbennig ar gyfer ras 2022. Wrth gofrestru, gallwch ddewis a ydych chi’n bwriadu rhedeg y

01 Mehefin 2021
10K Rithiol R4W
06 Mehefin 2021
Ras D-Day
28 Mawrth 2021
5K HER VIRTUAL
01 Hydref 2020
Curo Steve
01 Awst 2020
Curo Iwan