Hanner Caerdydd Iau Principality

Mwy na dim ond 13.1 milltir ar fore Sul!

Crynodeb

Mae Hanner Marathon Caerdydd Principality yn fwy na dim ond 13.1 milltir! 

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o’r Genhedlaeth Nesaf R4W; sef cyfres o ddigwyddiadau newydd i’r teulu sy’n ceisio ysbrydoli cenhedlaeth o oedolion iach a heini yn y dyfodol.

Mae’r digwyddiad yn cynnig Ras Hwyl i’r teulu – does dim pwysau i redeg yn gyflym; Ras Plant Bach ar gyfer y rhai sy’n cymryd eu camau cyntaf i weithgareddau corfforol a ras Pencampwyr y Dyfodol ar gyfer athletwyr ifanc dawnus a rhedwyr clwb iau sy’n chwilio am ras hygyrch a chystadleuol.

MEWN RHIFAU

run4wales swish
0

ras

0

o oedolion a phlant

0

o blant bach