Gŵyl Redeg Prifysgol Caerdydd

Mwy na dim ond 13.1 milltir ar fore Sul!

Crynodeb

Mae Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd yn fwy na dim ond 13.1 milltir ar fore Sul! Mae’r cyffro’n dechrau fore Sadwrn gyda diwrnod llawn o weithgareddau hwyliog, adloniant a rasys hwyl i bob oedran.

Wynebau hapus, gwisg ffansi ac awyr las (croesi bysedd!) – mae Gŵyl Redeg Prifysgol Caerdydd yn ddechrau cyffrous i benwythnos Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd.

Does dim pwysau i redeg yn gyflym, na hyd yn oed rhedeg yr holl ffordd. Yn hytrach, gwisgwch eich gwisg ffansi orau, dewch â gweddill eich teulu a’ch ffrindiau gyda chi, a mwynhewch y profiad. Bydd digon i’ch cadw chi i fynd yr holl ffordd, gydag awyrgylch bywiog a chefnogaeth dda gan y dyrfa. Byddwch wedi cwblhau’r cwrs ymhen dim ac yn wên o glust i glust.

GŴYL REDEG 2019

Pob Fideo

MEWN RHIFAU

run4wales swish

Bydd rhaglen llawn dop gan gynnwys Ras y Masgotiaid, Ras Plant Bach, ein Ras Hwyl 2.4km i’r Teulu, yn ogystal â cherddoriaeth, peintio wynebau, a gweithgareddau chwaraeon i roi cynnig arnyn nhw!

2.0

cilometr – ras hwyl

0

o oedolion a phlant

0

o blant bach