Pam mae’r Nadolig yn gyfnod gwych i ffanatics ffitrwydd

Torwyr recordiau Hanner Marathon Caerdydd yn ysbrydoli

Yn 2017, roedd Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd yn cynnwys athletwyr elit cryf a oedd yn gobeithio gosod amseroedd cyflymaf erioed y digwyddiad – ond nid dim ond yr athletwyr proffesiynol a oedd yn gobeithio torri recordiau. Roedd llawer o redwyr – Torwyr Recordiau Hanner Marathon Caerdydd – wedi mynd ati nid yn unig i

Ymgyrch #RheswmRhedeg yn ysbrydoli

Roedd Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd 2019 yn ddiwrnod arbennig i ni yn R4W. Hwn oedd y tro cyntaf i’r mwyafrif a oedd wedi cofrestru ar gyfer ein prif ddigwyddiad fod yn ferched. I ddathlu poblogrwydd rhedeg ymysg merched, fe wnaethon ni lansio’r ymgyrch #RheswmRhedeg (#WhyWeRun) ynghyd â Phrifysgol Caerdydd, Rhedeg Cymru a chylchgrawn Women’s

Canllaw llawn ar hyfforddi yn yr haf

Rydyn ni’n gwybod bod angen hyfforddi drwy’r haf ar gyfer rhai o’n digwyddiadau, fel Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd, a bod rhai yn cael eu cynnal yn ystod yr haf hyd yn oed, fel 10K Porthcawl Healthspan a 10K Ynys y Barri ABP. Rydyn ni’n gwybod nad ydy hynny’n hawdd bob amser, yn enwedig os

Hyfforddi yn yr oerfel

Wrth i chi baratoi ar gyfer y gwanwyn a’r tymor rasio, dyma rywfaint o awgrymiadau hollbwysig i’ch helpu drwy’r gaeaf a bod mor barod â phosib ar gyfer eich ras nesaf. 1) Dod o hyd i’r cymhelliant  Does dim amheuaeth mai’r agwedd anoddaf ar redeg yn ystod y gaeaf yw gadael y tŷ. Gyda ras

26.2 rheswm dros redeg marathon

Os ydych chi erioed wedi cwestiynu a fyddech chi’n gallu cwblhau marathon ai peidio, mae gennym ni’r ateb – ac mae’n newyddion da. Marathon Casnewydd Cymru ABP yw ein ras hiraf ac mae’r cwrs yn unigryw o wastad a chyflym. Rydyn ni wedi amlinellu 26.2 rheswm pam mai hon yw’r ras i chi! 1 – Mae’n

5 ffordd o amrywio eich hyfforddiant

Mae digon o filltiroedd yn rhan o hyfforddiant ar gyfer ras, dim dwywaith am hynny. Bob dydd bron, rydych chi ar y ffordd yn gweithio’n raddol tuag at bellter eich ras, ond mae un peth pwysig mae llawer o redwyr yn ei anghofio. Ffitrwydd yw hanfod y peth, nid dim ond milltiroedd. I’ch helpu chi