10K Rithiol Casnewydd Cymru

Gwedd newydd i 10K Casnewydd Cymru ABP

Crynodeb

Er cymaint o siom oedd peidio â gallu cyd-redeg yng Nghasnewydd yn 2020, roedden ni wrth ein bodd gweld cynifer o redwyr yn dewis rhedeg yn rhithiol yn lle.

Cafodd 10K Rithiol Casnewydd Cymru ABP ei rhedeg drwy gydol mis Hydref a mis Tachwedd 2020, gyda channoedd o redwyr yn cymryd rhan.