Ras Rithiol Bae Caerdydd

Ffordd newydd o redeg hoff 10K Cymru

Crynodeb

Er cymaint o siom oedd peidio â gallu cyd-redeg yn y Bae yn 2020, roedden ni wrth ein bodd gweld cynifer o redwyr yn dewis rhedeg yn rhithiol yn lle.

Cafodd Ras Rithiol Bae Caerdydd Brecon Carreg ei rhedeg drwy gydol mis Tachwedd gyda channoedd o redwyr yn cymryd rhan.