Hanner Marathon Rhithiol Caerdydd

Ffordd newydd o redeg ras eiconig Cymru

Crynodeb

Er cymaint o siom oedd peidio â gallu cyd-redeg yn Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd yn 2020, roedden ni wrth ein bodd gweld cynifer o redwyr yn dewis rhedeg yn rhithiol yn lle.

Roedd Hanner Marathon Rhithiol Caerdydd yn agored i bawb a oedd wedi cofrestru ar gyfer digwyddiad 2020 ac wedi penderfynu manteisio ar yr opsiwn i redeg yn rhithiol pan ohiriwyd y digwyddiad o ganlyniad i COVID-19.

Bydd ras rithiol yn cael ei chynnal fis Hydref 2021 hefyd. Am y tro, mae’n agored dim ond i’r rhai a oedd wedi cofrestru ar gyfer y digwyddiad gwreiddiol.